Có 1 kết quả:

dān níng suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

tannic acid (loanword)