Có 1 kết quả:

dān céng tǎ

1/1

dān céng tǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

single-storied pagoda