Có 1 kết quả:

dān fáng chā

1/1

dān fáng chā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

single person supplement (for a hotel room etc)