Có 1 kết quả:

dān dǎ dú dòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fight alone (idiom)