Có 1 kết quả:

dān bǎi

1/1

dān bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple pendulum (physics)