Có 1 kết quả:

dān fāng xuān gào ㄉㄢ ㄈㄤ ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unilateral declaration