Có 1 kết quả:

dān fāng kǒng hè ㄉㄢ ㄈㄤ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unilateral threat