Có 1 kết quả:

dān fāng kǒng hè

1/1

Từ điển Trung-Anh

unilateral threat