Có 1 kết quả:

dān fāng guò shī pèng zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

collision in which only one party is at fault