Có 1 kết quả:

dān bǎn jī

1/1

dān bǎn jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

single-board computer