Có 1 kết quả:

Dān cōng

1/1

Dān cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 單叢|单丛[Dan1 cong1]