Có 1 kết quả:

dān mó guāng xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

single mode fiber