Có 1 kết quả:

dān dú

1/1

dān dú

giản thể

Từ điển phổ thông

đơn độc, một mình, lẻ loi

Từ điển Trung-Anh

(1) alone
(2) by oneself
(3) on one's own