Có 1 kết quả:

dān máng ㄉㄢ ㄇㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

single-blind (scientific experiment)