Có 1 kết quả:

dān xiàng

1/1

dān xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

single phase (elec.)