Có 1 kết quả:

dān wěn ㄉㄢ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monostable
(2) single-side stable (relays)