Có 1 kết quả:

dān xì bāo shēng wù ㄉㄢ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄕㄥ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

single-celled organism