Có 1 kết quả:

dān bāo zǎo

1/1

dān bāo zǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

single-celled algae