Có 1 kết quả:

dān bó

1/1

dān bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) frail
(3) thin
(4) flimsy