Có 1 kết quả:

dān yī

1/1

dān yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unlined garment