Có 1 kết quả:

dān diào fá wèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monotonous
(2) dull
(3) tedious (idiom)