Có 1 kết quả:

dān shēn gǒu

1/1

dān shēn gǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) person who is neither married nor in a relationship (used self-deprecatingly)