Có 1 kết quả:

dān lián jiē zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

single attachment station (telecommunications)