Có 1 kết quả:

dān jìng fǎn guāng xiàng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

single-lens reflex camera (SLR)