Có 1 kết quả:

mài guāng le

1/1

mài guāng le

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be sold out
(2) to be out of stock