Có 1 kết quả:

mài lì

1/1

mài lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to really put out energy for