Có 1 kết quả:

mài bǔ

1/1

mài bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do trade as a fortune teller