Có 1 kết quả:

mài guó zéi ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

traitor