Có 1 kết quả:

mài pò zhàn

1/1

mài pò zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feign an opening in order to hoodwink the opponent (in a fight, combat etc)