Có 1 kết quả:

mài kōng ㄇㄞˋ ㄎㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sell short (finance)