Có 1 kết quả:

mài ròu ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) butcher
(2) meat merchant