Có 1 kết quả:

mài ròu zhě ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

butcher