Có 1 kết quả:

mài kǔ lì

1/1

mài kǔ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a hard living as unskilled laborer