Có 1 kết quả:

mài méng

1/1

mài méng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) to act cute