Có 1 kết quả:

mài fēng liú ㄇㄞˋ ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to exert flirtatious allure
(2) to entice coquettishly