Có 1 kết quả:

Nán fēng xiàn ㄋㄢˊ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nanfeng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi