Có 1 kết quả:

Nán dān xiàn

1/1

Nán dān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nandan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi