Có 1 kết quả:

Nán dān xiàn ㄋㄢˊ ㄉㄢ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nandan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi