Có 1 kết quả:

Nán xiàn

1/1

Nán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) southern county
(2) Nan county in Yiyang 益陽|益阳[Yi4 yang2], Hunan