Có 1 kết quả:

Nán hé xiàn

1/1

Nán hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nanhe county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei