Có 1 kết quả:

Nán chéng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nancheng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi