Có 1 kết quả:

Nán Àò sāi tī

1/1

Từ điển Trung-Anh

South Ossetia, autonomous region of Georgia in the Caucasus mountains