Có 1 kết quả:

nán dǎo mín zú ㄋㄢˊ ㄉㄠˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Austronesian