Có 1 kết quả:

Nán fāng Gǔ yuán ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄍㄨˇ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Australopithecus