Có 1 kết quả:

Nán fāng ào Yú gǎng ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄚㄛˋ ㄩˊ ㄍㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nanfang-ao Port in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan