Có 1 kết quả:

Nán chāng shì

1/1

Nán chāng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 in southeast China