Có 1 kết quả:

Nán pǔ tuó sì

1/1

Nán pǔ tuó sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nanputuo Temple in Xiamen 廈門|厦门[Xia4 men2]