Có 1 kết quả:

Nán mù lín

1/1

Nán mù lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Namling county, Tibetan: Rnam gling rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet