Có 1 kết quả:

Nán mù lín xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Namling county, Tibetan: Rnam gling rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet