Có 1 kết quả:

Nán pǔ shì

1/1

Nán pǔ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nampo city in North Korea