Có 1 kết quả:

Nán xī xiàn

1/1

Nán xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nanxi county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan