Có 1 kết quả:

nán huī bó láo ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟ ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) southern grey shrike (Lanius meridionalis)